Powrót

01.09.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. zostały włączone mechanizmy do odbierania w powiatach zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Aktualnie funkcjonalność została uruchomiona w 22 powiatach i z jej wykorzystaniem zostało przesłanych ponad 36 700 zawiadomień.

Rys. 1 Ilustracja przedstawiająca liczbe zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w 22 powiatach. Dotychczas najwięcej zawiadomień 12828 otrzymał powiat wołomiński. Na drugim miejscu znajduje się powiat miński z 7782 zawiadomieniami. Z kolei na 3 miejscu jest powiat piaseczyński z 4064 zawiadomień. W dalszej kolejnośći znajdują się: mielecki 3939, aleksandrowski 1334, strzelecko-drezdenecki 1049, legionowski 896, grodziski 868, sokólski 808, kutnowski 551, olecki 546, warszawski zachodni 516, głogowski 414, gołdapski 261, górowski 196, m. Gorzów Wielkopolski 160, polkowicki 135, gorzowski 124, otwocki 81, płocki 81, m. Płock 67, nowotomyski 26