Powrót

01.10.2019 Pismo GGK w sprawie aktualizacji danych EGiB podczas wykonywania mapy do celów projektowych

W związku z otrzymanymi sygnałami o występowaniu nieprawidłowości polegających na narzucaniu wykonawcom prac geodezyjnych obowiązku zakładania kartotek budynków i sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych podczas realizacji zleceń, obejmujących opracowanie map do celów projektowych (w obowiązkowym, trzydziestometrowym pasie oddziaływania zamierzenia projektowego) Główny Geodeta Kraju wystosował pismo do wszystkich Starostów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. GGK zwraca w piśmie uwagę, że są to praktyki nie znajdujące uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

 Pobierz pismo Głównego Geodety Kraju