Powrót

01.10.2020 Rośnie liczba użytkowników ZSIN

Od początku września 2020 r. liczba użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach wzrosła o ponad 760, natomiast od początku 2020 roku o 2370.

Znaczny wzrost liczby użytkowników ZSIN w ostatnim czasie jest wynikiem współpracy Głównego Geodety Kraju z Ministerstwem Finansów, w ramach prac Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN. W wyniku prac Zespołu powstały rekomendacje, aby konta w ZSIN założyć pracownikom urzędów gmin, urzędów skarbowych i celno-skarbowych, dla których może stanowić to ułatwienie w realizacji ich zadań. W ciągu najbliższych tygodni wzrost użytkowników ZSIN powinien utrzymać się na podobnym poziomie.