Powrót

01.10.2021 Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie w Polsce jest 19032 geodetów uprawnionych.

Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu serwisu BIP GUGiK, na którym widać stronę z Wyciągiem z Centralnego Rejestru Geodetów Uprawnionych

Mimo, że w okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r. nadano uprawnienia nowym 169 osobom, to globalnie liczba geodetów uprawnionych zmniejszyła się w tym czasie o 77 osób.