Powrót

01.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla części województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego (ponad 1017 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zasięg nowo przyjętych zdjęć lotniczych przedstawiono na poniższej ilustracji kolorem niebieskim.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu przedstawiający zakres opracowania nowych zdjęć lotnicznych przyjetych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/. Zdjęcia można pozyskać przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze sklepu www.pzgik.geoportal.gov.pl nowoprzyjętych zdjęć lotnicznych przyjetych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego