Powrót

01.12.2021 Zebraliśmy informacje o wszystkich prowadzonych modernizacjach EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zakończył zbieranie informacji o przeprowadzanych przez starostów modernizacjach ewidencji gruntów i budynków. Na terenie kraju modernizacja EGiB jest obecnie przeprowadzana w 3 208 obrębach i według zebranych informacji łączna kwota przeznaczona na ich wykonanie wynosi ok. 247,5 mln złotych.

Wszystkie zebrane informacje prezentowane są w serwisie www.geoportal.gov.pl w postaci warstwy „Obręby w trakcie modernizacji”, która prezentuje informacje o realizowanych obecnie modernizacjach ewidencji gruntów i budynków.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Obręby w trakcie modernizacji”.

Przy odpowiednim powiększeniu zobaczymy obręby, na obszarze których przeprowadzana jest obecnie procedura modernizacji EGiB. Udostępniona usługa prezentuje informacje w zakresie identyfikatora obrębu, daty rozpoczęcia modernizacji oraz planowanej daty zakończenia prac.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Obręby w trakcie modernizacji” w powiększeniu przedstawiającym obszar obrębu objętego modernizacją egib. Na rysunku widać identyfikator tego obrębu, datę rozpoczęcia modernizacji oraz planowaną datę zakończenia modernizacji.