Powrót

02.02.2021 Opublikowano jednolity tekst ustawy o IIP

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Jednym z istotnych dla geodezji zapisów tej ustawy jest chociażby jej art. 13, który stanowi Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej – geoportal.gov.pl.