Powrót

02.02.2023 Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS w okresie od 1 do 30 stycznia br.

W dalszym ciągu rośnie liczba użytkowników systemu ASG-EUPOS i liczba wszystkich aktywnych kont zbliża się do 20 tysięcy. W samym tylko styczniu utworzonych zostało 667 nowych kont dostępowych, a należy zwrócić uwagę, że w okresie zimowym prace terenowe i polowe są znacznie ograniczone i co za tym idzie liczba użytkowników korzystających z pomiarów GNSS również spada.

Wykres przedstawia dzienną liczbę rejestracji w okresie 01.08.2022-31.01.2023

rys1 - Wykres przedstawia dzienną liczbę rejestracji w systemie ASGF-EUPOS wokresie 01.08.2022-31.01.2023

Tabela

Od dnia zniesienia opłat 9570 użytkowników przynajmniej raz połączyło się z usługami systemu ASG EUPOS, a liczba regularnie korzystających z systemu użytkowników wynosi około 2500. Po okresie świątecznym liczba połączeń z systemem ASG-EUPOS wróciła do poziomu zbliżonego z początku grudnia.

Wykres prezentuje dzienną liczbę użytkowników korzystających z systemu ASG-EUPOS w okresie 01.08.2022-31.01.2023:

rys2 - Wykres prezentuje dzienną liczbę użytkowników korzystających z systemu ASG-EUPOS w okresie 01.08.2022-31.01.2023

Tabela

Maksymalna liczba równoczesnych połączeń w styczniu nieco spadła w stosunku do poprzednich miesięcy, ale nadal przekracza 1000 połączeń w godzinach 11-12. Wciąż najwyższa dotąd odnotowana liczba użytkowników równocześnie połączonych z systemem wyniosła 1387 i miała miejsce w dniu 03.11.2022.

Poniższy wykres prezentuje maksymalną dzienną liczbę połączeń od dnia zniesienia opłat:

rys3 - Wykres prezentuje maksymalną dzienną liczbę połączeń od dnia zniesienia opłat

Tabela

Analiza przestrzenna

Za pomocą pozycji odbiorników wysyłanych przy realizacji połączeń z serwisem RTN przeanalizowaliśmy przestrzenne wykorzystanie systemu ASG-EUPOS. W styczniu 2023 roku z serwisem sieciowych danych korekcyjnych RTN zostało wykonanych ponad 300 tys. połączeń. Znaczna część połączeń została zrealizowana z lądowego obszaru Polski, ale prawie 7 tys. połączeń zostało zrealizowanych dla pozycji z terenu Morza Bałtyckiego oraz z terenów przygranicznych krajów ościennych.

Poniższy rysunek prezentuje rozmieszczenie pozycji użytkowników łączących się z sieciowymi danymi korekcyjnymi RTN w styczniu 2023 roku:

rys4 - Rysunek prezentuje rozmieszczenie pozycji użytkowników łączących się z sieciowymi danymi korekcyjnymi RTN w styczniu 2023 roku

Największe zagęszczenie prac obserwuje się w rejonie aglomeracji warszawskiej oraz konurbacji górnośląskiej, a także wokół Trójmiasta lub dużych miast takich jak Wrocław czy Poznań.

Przeanalizowaliśmy jak rozkłada się liczba połączeń w poszczególnych województwach:

rys5 - Rysunek prezentuje liczbę połączeń w poszczególnych województwach

Najwięcej pomiarów RTN było wykonywane w województwie mazowieckim. Ze względu na różną powierzchnię województw bardziej miarodajnym będzie wskaźnik liczby połączeń na km2 powstały przez podzielenie liczby połączeń wykonanych z obszaru województwa przez powierzchnię województwa:

rys6 - Rysunek prezentuje wskaźnik liczby połączeń na km2 powstały przez podzielenie liczby połączeń wykonanych z obszaru województwa przez powierzchnię województwa

Przy uwzględnieniu tego wskaźnika największe zagęszczenie pomiarów odnotowano w woj. śląskim, a w dalszej kolejności w województwach mazowieckim i małopolskim.