Powrót

02.03.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 10 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni ok. 1 350 km2.

Nowym opracowaniem zostały objęte miasta z województwa podkarpackiego: Tarnobrzeg, Dębica, województwa świętokrzyskiego: Sandomierz, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna oraz województwa łódzkiego: Radomsko, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Sieradz, Łowicz.

Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2019 roku. Nowe dane są dostępne w usługach sieciowych GUGiK i widoczne w systemie www.geoportal.gov.pl.