Powrót

02.03.2021 5 miliardów wywołań usługi KIEG

Usługa Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) przekroczyła właśnie 5 miliardów wywołań. Usługa została uruchomiona w lipcu 2017 r. i początkowo integrowała dane jedynie z kilkudziesięciu powiatów. Od 13 grudnia 2018 r. usługa integruje już wszystkie 380 powiatowych usług WMS, udostępniając w ten sposób aktualną informację o działkach i budynkach z całej Polski.

Obecna średnia miesięczna liczba wywołań usługi kształtuje się na poziomie ponad 200 milionów, co świadczy o szerokim wachlarzu jej zastosowań. Najnowszym zastosowaniem usługi KIEG wraz z innymi usługami oferowanymi przez GUGiK jest wspomaganie formularzy związanych z procesem budowlanym na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Usługa KIEG wraz z usługą KIUT i KIBDOT pozwala na wygenerowanie kompletnego obrazu mapy zasadniczej dla dowolnego obszaru kraju, co przedstawiono poniżej.