Powrót

02.03.2021 Trzeci powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

2 marca 2020 r. w powiecie piaseczyńskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r., a w kolejnym (wołomińskim) 15 lutego 2021 r. Od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 3 000 zawiadomień elektronicznych.

Opisywana komunikacja w powiatach piaseczyńskim, mińskim i wołomińskim odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków e-property firmy Geo-System Sp. z o. o. W najbliższym czasie funkcjonalności zostaną uruchomione także w innych systemach, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Obecny stan wdrożenia interfejsów w programach poszczególnych firm przedstawia załączona tabela.