Powrót

02.03.2021 Usługa KIEG i ULDK w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl

Usługi KIEG i ULDK wraz z innymi usługami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zostały zaimplementowane do wspomagania obsługi formularzy związanych z procesem budowlanym w serwisie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Przy każdym wniosku, w którym należy wypełnić dane o nieruchomościach, jak na poniższym rysunku, można skorzystać z narzędzia „ZNAJDŹ DZIAŁKĘ NA MAPIE” i jednym kliknięciem wypełnić cały formularz dotyczący nieruchomości, ponieważ po znalezieniu działki jej wszystkie dane adresowe wypełniają się automatycznie.

Nieruchomość wskazujemy przez podanie identyfikatora działki (1) lub przez wskazanie działki graficznie kursorem, jeśli włączona jest opcja (2). Można także wyszukiwać nieruchomość przez podanie jej adresu (3). Wszystkie trzy warianty wyszukiwania pokazuje poniższa ilustracja.