Powrót

02.03.2023 Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS po zniesieniu opłat (w okresie 02.10.2022-28.02.2023)

Po okresie zimowym ponownie wrasta zainteresowanie usługami systemu ASG-EUPOS. Wraz z poprawą pogody pod koniec lutego zwiększyła się liczba rejestracji nowych użytkowników, która w lutym osiągnęła 622 nowych użytkowników, a liczba wszystkich zarejestrowanych użytkowników osiągnęła 20588.

Wyres prezentujący liczbę rejestracji w okresie 01.01.28.02.2023

Tabela1.xlsx

Wzrost liczby użytkowników korzystających aktywnie z usług systemu ASG-EUPOS jest dobrze widoczny na wykresie przedstawiającym liczbę różnych użytkowników połączonych w danym dniu. Dotychczasowe maksimum z początku listopada zostało przekroczone 28 lutego o ponad 300 użytkowników i osiągnęło wartość 3479.

Wyres prezentujący liczbę użytnkowników połaczonych w ciągu dnia w okresie 01.08.2022 - 28.02.2023

Tabela2.xlsx

Ostatni dzień lutego to również dzień, w którym osiągnięta została największa liczba równoczesnych połączeń z systemem w 2023 roku i z wartością 1368 bardzo zbliżyła to najwyższego wyniku z 2022 roku, który wyniósł 1387 równoczesnych połączeń.

Wykres prezentujący największą liczbę równoczesnych połączeń w danym dniu w okresie 02.10.2022 - 28.02.2023

Tabela3.xlsx

Na koniec przypominamy, że w okresie zimowym, a szczególnie podczas wzmożonej aktywności Słońca mogą występować zakłócenia utrudniające pomiary GNSS. Przykładem był dzień 27.02.2023 roku gdy po silnej burzy magnetycznej wskaźnik I95 osiągnął wartość 20, gdzie już przy wartościach powyżej 4 mogą występować problemy z pomiarami GNSS. Zalecamy zachowanie ostrożności w trakcie wykonywania geodezyjnych pomiarów GNSS i śledzenie wykresów parametru I95 oraz IRIM/GRIM dostępnych na stronie http://system.asgeupos.pl. 

Wykres wskaźnika I95 dla okresu 23.02-01.03.2023