Powrót

02.04.2020 Lubuskie – ósme województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z PESEL

Lubuskie to ósme województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie z tej komunikacji korzystają już 363 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

Na załączonym wykresie przedstawiliśmy procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach.