Powrót

02.04.2021 Numeryczny Model Pokrycia Terenu – dostępny w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMPT/GRID1/WCS/DigitalSurfaceModel

Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) stanowi reprezentację powierzchni terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię, takimi jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i inne elementy infrastruktury. Dane NMPT otrzymywane z udostępnionej usługi WCS, podobnie jak dane NMT, mogą być wizualizowane na różne sposoby.

1.     Wizualizacja za pomocą cieniowania:

2.     Wizualizacja za pomocą warstwic:

Poniżej wskazano wybór sposobu wizualizacji danych w oprogramowaniu QGIS:

Film instruktażowy dotyczący podłączenia usługi typu WCS do oprogramowania QGIS jest dostępny na platformie YouTube pod TYM adresem.

Szczegóły dotyczące usług WCS publikowanych przez GUGiK są dostępne na stronie Geoportalu pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-sieciowa-wcs