Powrót

02.06.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (2073 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta w Rybniku. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępne są w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl

Zdjęcia można zakupić za pomocą portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ lub składając stosowny wniosek.

Zasób fotogrametrycznych zdjęć lotniczych będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.