Powrót

02.06.2021 Wyniki konkursu na wskazanie lokalizacji urzędowych nazw miejscowości

Uczestnicy ogłoszonego 20 maja 2021 r. konkursu na wskazanie lokalizacji wybranych urzędowych nazw miejscowości określili współrzędne geograficzne dla osiemnastu z udostępnionego wykazu pięćdziesięciu urzędowych nazw.

Zespół Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na podstawie dostępnych dokumentów i materiałów kartograficznych zweryfikował podane współrzędne geograficzne. Wstępnie potwierdzono położenie jedenastu urzędowych nazw miejscowości.

Współrzędne zostaną przekazane do właściwych urzędów gmin dla potwierdzenia ich lokalizacji
i stosowania. Po ich potwierdzeniu wskazane nazwy zasilą bazę Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

Wszyscy uczestnicy konkursu za zaangażowanie i wnikliwą analizę materiałów źródłowych, w tym archiwalnych materiałów kartograficznych otrzymują zestaw gadżetów GUGiK.

Dziękujemy za zainteresowanie tematyką nazw geograficznych i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.