Powrót

02.06.2021 Dane BDOT10k dostępne do pobrania w formacie SHP

W grupie warstw „Dane do pobrania” – „Topografia” – „Baza Danych Obiektów topograficznych” dodaliśmy możliwość pobrania danych BDOT10k w formacie SHP, zarówno w paczkach powiatowych, wojewódzkich jak również w paczce krajowej:

Dane BDOT10k mogą być przeglądane w oprogramowaniu QGIS z wykorzystaniem wtyczki BDOT10k_GML_SHP.