Powrót

02.07.2020 Aktualizacja specyfikacji powiatowych usług sieciowych

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej (ver. 2.2) do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Nowa wersja specyfikacji zawiera rozszerzony zakres informacji dotyczących warstw użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.