Powrót

02.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miasta Sochaczew o łącznej powierzchni ok. 80 km2:

·       zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,

·       ortofotomapa o pikselu 0.10 m,

·       numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o oczku 1m.

Wyżej wymienione dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 6 umowy.

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie mapy.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.