Powrót

02.07.2021 Rozpatrzono wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Rozpatrzono wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy
Wszystkie podmioty chętne do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy, służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, spełniły wymagania formalne zawarte w „Regulaminie konkursu”. Tym samym zaproszenia do udziału w konkursie i złożenia pracy konkursowej otrzymali:
•    Prof. Roman Kadaj,
•    Politechnika Gdańska,
•    Politechnika Warszawska,
•    SINUS S.C. Wielgosz, Seta, Kurpiński,
•    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Termin składania prac konkursowych mija 29 października 2021 r. (godz. 12:00). Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 80 000 złotych netto. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.