Powrót

02.08.2021 Wyszukaj warstwę w Geoportalu

Dla ułatwienia wyszukiwania treści w serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nową funkcjonalność „Wyszukaj warstwę” umożliwiającą wyszukanie warstwy po jej nazwie lub fragmencie nazwy bez konieczności przeglądania drzewka warstw. Nowa opcja jest dostępna w oknie „Zawartość mapy”, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Po wpisaniu dowolnego fragmentu nazwy warstwy, w dolnej części menu zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania spełniające zadane kryterium wraz z informacją o stanie warstwy, tzn. czy jest włączona czy wyłączona. W celu włączenia (lub wyłączenia) wybranej warstwy należy kliknąć na znajdujący się obok niej suwak. Ta czynność automatycznie aktywuje (lub dezaktywuje) tę warstwę w drzewku warstw oraz pozwoli na jej przeglądanie.