Powrót

02.09.2019 Kolejowe tereny zamknięte w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono nową sekcję informacji o nazwie „Dane specjalistyczne”. W nowej sekcji wprowadzono grupę „Tereny zamknięte”, w której istnieje aktualnie jedna warstwa informacyjna o nazwie „Ministerstwo Infrastruktury” obrazująca tereny zamknięte, ustanowione przez Ministra Infrastruktury Decyzją  nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych z późniejszymi zmianami.

 

Warstwa powstała przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i będzie na bieżąco aktualizowana. Źródłowa informacja o terenach zamkniętych pochodzi z usług WMS, której adres jest widoczny we właściwościach warstwy. Usługa może być podłączona samodzielnie w dowolnym portalu mapowym lub oprogramowaniu desktopowym (QGIS, ArcGIS, itp.).

Informacje o terenach zamkniętych są istotne m.in. dla planowania i realizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych.

 

Wraz z utworzeniem sekcji „Dane specjalistyczne” przeniesiono do niej funkcjonująca wcześniej warstwę „Monitoring i prognoza warunków glebowych