Powrót

02.09.2019 Sierpniowa statystyka wykorzystanie podstawowych usług związanych z danymi przestrzennymi

Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków (KIEG i ULDK) oraz uzbrojeniem terenu (KIUT) cieszą się niezmiennie dużą popularnością, co potwierdzają sierpniowe statystyki.

  • KIEG – (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) usługa zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencji gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju.
  • KIUT – (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) usługa pozwalająca na wygenerowanie mapy z uzbrojeniem terenu dla dowolnego obszaru kraju.
  • ULDK – (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych. Umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki na podstawie jej identyfikatora, nazwy obrębu i numeru działki lub na podstawie współrzędnych X,Y dowolnego punktu leżącego w jej wnętrzu.

 

W sierpniu podobnie jak w poprzednich miesiącach istotnie wzrosło wykorzystanie usługi ULDK, którą wywoływano już ponad 14 milionów razy. Z kolei usługa KIEG odnotowała niewielki spadek liczby wywołań względem poprzedniego miesiąca. Szczegółowa statystyka wykorzystania usług KIEG i ULDK w roku 2019 została przedstawiona na załączonej ilustracji.

 

W sierpniu istotnie wzrosło również wykorzystanie usługi KIUT, która odnotowała ponad 31 milionów wywołań, co stanowi to prawie 3 krotny wzrost względem poprzednich miesięcy. Wzrost wykorzystania usługi związany jest bezpośrednio z faktem, że włączono do niej już wszystkie powiaty oraz z wprowadzeniem w serwisie www.geoportal.gov.pl automatycznego włączania warstwy „Uzbrojenie terenu” już od skali 1:500. Statystyki wykorzystania usługi KIUT przedstawia załączony wykres.

Od lipca 2019 r. rozpoczęto także monitorowanie wykorzystania bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków a Elektroniczną Księgą Wieczystą. W sierpniu wspomniana usługa wykorzystana została 23 tys. razy, co jest znacznym wzrostem do lipca. Powiatami które najczęściej wykorzystują udostępniona komunikację są: tomaszowski (woj. lubelskie), starogardzki (woj. pomorskie), toruński (woj. kujawsko-pomorskie).