Powrót

02.09.2021 Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna

W Jędrzejowie 2 i 3 września 2021 r. odbywa się doroczne spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Świętokrzyskiego. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Po wykładzie na temat  zmian w przepisach Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz rozporządzeń wykonawczych GGK wraz z zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej  i Kartograficznej GUGiK Żanetą Kornatowską odpowiadał na liczne pytania i wyjaśniał wątpliwości dotyczące interpretacji niektórych zapisów. W pierwszym po przerwie spowodowanej pandemią tego typu regionalnym spotkaniu wzięli udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna wraz z wicestarostą Marią Barańską, Świętokrzyski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Reczyński oraz Geodeci Powiatowi z tego województwa.

Rys.1 Zdjęcie, na którym Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski stoi mówi do mikrofonu, w tle wyświetlona pierwsza strona prezentacji "Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego"

Rys.2 Zdjęcie ogólne sali konferencyjnej przedstawiające uczestników konferencji siedzących przy dwóch długich stołach

Rys.3 Zdjęcie przedstawiające podczas rozmów kuluarowych między innymi Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, Starostę Jędrzejowskiego Pawła Faryna wraz z wicestarostą Marią Barańską oraz Świętokrzyskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzeja Reczyńskiego