Powrót

02.01.2019 Nowa forma publikacji „Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych”

Od 31 grudnia 2018 r. „Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych” jest publikowana w nowej formie. Taki sposób publikacji to wynik wejścia w życie 8 grudnia 2018r.  Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2284/1. Bardzo istotną zmianą w prowadzeniu ewidencji jest podawanie adresu URL dla każdej deklarowanej usługi. Rejestr udostępniono pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug

Czas na zaktualizowanie adresów usług został ustalony na 3 miesiące od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 8 marca 2019 r. do wszystkich zgłoszonych usług powinny zostać podane adresy. Przypominamy, że zgłoszenia nowych i aktualizacji zgłoszonych już zbiorów i usług dokonujemy za pomocą formularza zamieszczonego na platformie ePUAP po uprzednim zalogowaniu się:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zgloszenie-do-ewidencji-zbioru-danych-przestrzennych-infrastruktury-informacji-przestrzennej/887pujdw65