Powrót

02.11.2018 Linkowanie do konkretnego adresu w geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl uruchomiono nową funkcjonalność, dzięki której można uruchomić Geoportal  tak, aby zostało zobrazowane miejsce ze wskazanym w parametrze adresem.

Przy wywołania serwisu mapowego dla adresu należy podać w parametrze szukany adres np.: mapy.geoportal.gov.pl/imap/?identifyAddress=Mińsk Mazowiecki, Kościuszki 3

W wyniku takiego wywołania uruchomi się serwis mapowy i jeśli adres zostanie odnaleziony, to na ekranie otrzymamy obraz zbliżony do tego przedstawionego na ilustracji poniżej.

Jeśli natomiast takiego adresu nie uda się znaleźć wtedy serwis mapowy wystartuje z obrazem mapy ogólnej całej Polski.

Dzięki takiej funkcjonalności w bardzo prosty sposób w różnych serwisach internetowych można zobrazować nieruchomości mieszczące się pod konkretnym adresem oraz sprawdzić ich otoczenie.