Powrót

02.11.2021 Statystyka pobierania danych w październiku

W październiku 2021 r. pobrano ponad 48 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 22 października 2021 r. – 3,24 TB, a średnio użytkownicy pobierali ponad 1,5 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie.

Rys. 1 Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający otwarte dane przestrzenne pobrane we wrześniu 2021 (w terabajtach) z podziałem na dni miesiąca. Pobrano następującą ilość danych: 01.10.2021-1,79; 02.10.2021-2,01; 03.10.2021-1,75; 04.10.2021-0,64; 05.10.2021-0,52; 06.10.2021-0,57; 07.10.2021-0,64; 08.10.2021-1,11; 09.10.2021-0,16; 10.10.2021-1,49; 11.10.2021-0,7; 12.10.2021-0,94; 13.10.2021-1,3; 14.10.2021-1,52; 15.10.2021-2,92; 16.10.2021-0,62; 17.10.2021-1,45; 18.10.2021-1,79; 19.10.2021-1,27; 20.10.2021-2,97; 21.10.2021-2; 22.10.2021-3,24; 23.10.2021-2,01; 24.10.2021-2,72; 25.10.2021-2,74; 26.10.2021-1,56; 27.10.2021-2,76; 28.10.2021-2,6; 29.10.2021-1,78; 30.10.2021-0,31; 31.10.2021-0,5.

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl.  Od chwili uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już niemal 820 TB, co pokazuje załączony wykres. Instrukcja dotycząca pobierania danych znajduje się na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rys. 2 Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający otwarte dane przestrzenne pobierane co miesiąc od sierpnia 2020 r. (w terabajtach) z podziałem na miesiące. Pobrano następującą ilość danych: 08.2020 - 68,57; 09.2020 - 53,89; 10.2020 - 120,35; 11.2020 - 40,56; 12.2020 - 34,15; 01.2021 - 41,88; 02.2021 - 26,38; 03.2021 - 34,9; 04.2021 - 28,45; 05.2021 - 47,48; 06.2021 - 57,8; 07.2021 - 69,54; 08.2021 - 60,14; 09.2021 - 85,55, 10.2021 - 48,38