Powrót

03.01.2022 Podsumowanie prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH na koniec 2021 roku

W kolejnych 8 powiatach: choszczeńskim, jasielskim, kraśnickim, krośnieńskim, krotoszyńskim, łomżyńskim, rawskim i mieście Łomża zakończyły się prace wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej.

Na terenie całego kraju prace wdrożeniowe zakończono w 248 powiatach, natomiast 111 powiatów jest aktualnie w trakcie tych prac.

W ciągu ostatniego roku 115 powiatów zgłosiło 126 zmian w stanie wdrażania układu PL-EVRF2007-NH na swoim terenie, z czego 55 z nich zakończyło prace wdrożeniowe.

Ilustracja przedstawia dwie mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach - po lewej ze stanem na dzień 31.12.2020 roku, po prawej ze stanem na dzień 30.12.2021 r.

Ilustracja przedstawia wykres słupkowy zaawansowania wdrażania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w województwach, w seriach na koniec roku 2020 i 2021, wyrażony w procentach: pomorskie: koniec roku 2020 - 95,0%, koniec roku 2021 - 100,0%, dolnośląskie: koniec roku 2020 - 90,0%, koniec roku 2021 - 100,0%, opolskie: koniec roku 2020 - 87,5%, koniec roku 2021 - 91,7%, kujawsko-pomorskie: koniec roku 2020 - 82,6%, koniec roku 2021 - 91,3%, podlaskie: koniec roku 2020 - 64,7%, koniec roku 2021 - 91,2%, podkarpackie: koniec roku 2020 - 82,0%, koniec roku 2021 - 90,0%, mazowieckie: koniec roku 2020 - 69,0%, koniec roku 2021 - 86,9%, lubuskie: koniec roku 2020 - 75,0%, koniec roku 2021 - 82,1%, śląskie: koniec roku 2020 - 68,1%, koniec roku 2021 - 81,9%, zachodniopomorskie: koniec roku 2020 - 54,8%, koniec roku 2021 - 81,0%, warmińsko-mazurskie: koniec roku 2020 - 45,2%, koniec roku 2021 - 76,2%, łódzkie: koniec roku 2020 - 31,3%, koniec roku 2021 - 66,7%, lubelskie: koniec roku 2020 - 50,0%, koniec roku 2021 - 66,7%, wielkopolskie: koniec roku 2020 - 42,9%, koniec roku 2021 - 64,3%, małopolskie: koniec roku 2020 - 27,3%, koniec roku 2021 - 54,5%, świętokrzyskie: koniec roku 2020 - 25,0%, koniec roku 2021 - 46,4%.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania Układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach: Teryt 22 województwo pomorskie, stan wdrożenia: 100,0%, liczba powiatów w województwie: 20, wprowadzono na terenie 20 powiatów; Teryt 02 województwo dolnośląskie, stan wdrożenia: 100,0%, liczba powiatów w województwie: 30, wprowadzono na terenie 30 powiatów; Teryt 16 województwo opolskie, stan wdrożenia: 91,7%, liczba powiatów w województwie: 12, wprowadzono na terenie 10 powiatów, w trakcie wprowadzania w 2 powiatach; Teryt 04 województwo kujawsko-pomorskie, stan wdrożenia: 91,3%, liczba powiatów w województwie: 23, wprowadzono na terenie 19 powiatów, w trakcie wprowadzania w 4 powiatach; Teryt 20 województwo podlaskie, stan wdrożenia: 91,2%, liczba powiatów w województwie: 17, wprowadzono na terenie 14 powiatów, w trakcie wprowadzania w 3 powiatach; Teryt 18 województwo podkarpackie, stan wdrożenia: 90,0%, liczba powiatów w województwie: 25, wprowadzono na terenie 20 powiatów, w trakcie wprowadzania w 5 powiatach; Teryt 14 województwo mazowieckie, stan wdrożenia: 86,9%, liczba powiatów w województwie: 42, wprowadzono na terenie 33 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach, nie wprowadzono w 2 powiatach; Teryt 08 województwo lubuskie, stan wdrożenia: 82,1%, liczba powiatów w województwie: 14, wprowadzono na terenie 10 powiatów, w trakcie wprowadzania w 3 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 24 województwo śląskie, stan wdrożenia: 81,9%, liczba powiatów w województwie: 36, wprowadzono na terenie 26 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach; Teryt 32 województwo zachodniopomorskie, stan wdrożenia: 81,0%, liczba powiatów w województwie: 21, wprowadzono na terenie 13 powiatów, w trakcie wprowadzania w 8 powiatach; Teryt 28 województwo warmińsko-mazurskie, stan wdrożenia: 76,2%, liczba powiatów w województwie: 21, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 8 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 10 województwo łódzkie, stan wdrożenia: 66,7%, liczba powiatów w województwie: 24, wprowadzono na terenie 9 powiatów, w trakcie wprowadzania w 14 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 06 województwo lubelskie, stan wdrożenia: 66,7%, liczba powiatów w województwie: 24, wprowadzono na terenie 13 powiatów, w trakcie wprowadzania w 6 powiatach, nie wprowadzono w 5 powiatach; Teryt 30 województwo wielkopolskie, stan wdrożenia: 64,3%, liczba powiatów w województwie: 35, wprowadzono na terenie 11 powiatów, w trakcie wprowadzania w 23 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 12 województwo małopolskie, stan wdrożenia: 54,5%, liczba powiatów w województwie: 22, wprowadzono na terenie 6 powiatów, w trakcie wprowadzania w 12 powiatach, nie wprowadzono w 4 powiatach; Teryt 26 województwo świętokrzyskie, stan wdrożenia: 46,4%, liczba powiatów w województwie: 14, wprowadzono na terenie 2 powiatów, w trakcie wprowadzania w 9 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach;

Dotychczas prac wdrożeniowych nie podjęły jedynie:

  • w województwie lubelskim - powiaty: krasnostawski (0606), lubelski (0609), parczewski (0613), świdnicki (0617), miasto Zamość (0664);
  • w województwie lubuskim - powiat krośnieński (0802);
  • w województwie łódzkim - powiat łaski (1003);
  • w województwie małopolskim - powiaty: chrzanowski (1203), proszowicki (1214), tarnowski (1216), miasto Tarnów (1263);
  • w województwie mazowieckim - powiaty: lipski (1409), sierpecki (1427);
  • w województwie śląskim - powiaty: zawierciański (2416), miasto Dąbrowa Górnicza (2465), miasto Świętochłowice (2476);
  • w województwie świętokrzyskim - powiaty: buski (2601), kazimierski (2603), sandomierski (2609);
  • w województwie warmińsko-mazurskim - powiat szczycieński (2817);
  • w województwie wielkopolskim - powiat jarociński (3006).

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.