Powrót

03.01.2022 Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w 2021 roku

W roku 2021 serwis www.geoportal.gov.pl odnotował prawie 10 milionów odwiedzin, co jest wynikiem lepszym o blisko 25% w porównaniu do roku 2020. Poniższy wykres przedstawia statystyki odwiedzin na przestrzeni ostatnich lat.

Ilustracja przedstawiająca statystykę wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl na przestrzeni lat 2018-2021, gdzie w 2018 i 2019 roku liczba odwiedzin wyniosła blisko 6 mln, w 2020 - blisko 8 mln, a w 2021 - blisko 10 mln.

Dane z bieżącego roku wskazują, że największą liczbę odwiedzin tj. 996 923 odnotowano w kwietniu 2021 r, który był jednocześnie rekordowym miesiącem w całej historii serwisu www.geoportal.gov.pl, co zaprezentowano na ilustracji.

Ilustracja przedstawiająca miesięczną statystykę wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl z lat 2017-2021 z wyszczególnionym miesiącem kwiecień 2021 r., w którym padła rekordowa liczba wynosząca 996 923 odwiedzin.

Szczegółowe i zawsze aktualne statystyki wykorzystania Geoportalu i innych serwisów są dostępne pod adresem: https://widok.gov.pl.