Powrót

03.01.2022 Opiniowanie projektów modernizacji EGiB w 2021 roku

Od 31 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W 2021 roku Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazali do zaopiniowania 40 projektów, które przewidują wykonanie prac modernizacyjnych na obszarze 226 obrębów ewidencyjnych.

W serwisie www.geoportal.gov.pl jest publikowana warstwa „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB”, na której można zobaczyć lokalizację zaopiniowanych projektów modernizacji.

Rys1: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB”.

Przy odpowiednim powiększeniu zobaczymy lokalizację obrębów, dla których wydano opinię do przedstawionego projektu modernizacji EGiB, ze wskazaniem identyfikatora tego obrębu oraz datą przekazania opinii.

Rys2: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB” w powiększeniu przedstawiającym obszar obrębu, dla którego wydano opinię do przedstawionego projektu modernizacji egib. Na rysunku widać identyfikator tego obrębu oraz datę wydania opinii.

Przypominamy także, że powiaty przygotowujące się do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków mogą skorzystać z przygotowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii dokumentów dotyczących tego. Są to „Przykładowy projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków” oraz „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania”.