Powrót

03.02.2021 Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował 31 grudnia 2020 roku „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji” z prośbą o przedstawienie uwag do zaproponowanej treści tych dokumentów.

Dotychczas wpłynęły uwagi od Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorski, śląski i zachodniopomorski), Geodetów Województw (wielkopolskiego i dolnośląskiego) oraz organizacji geodezyjnych (Geodezyjna Izba Gospodarcza i Polska Geodezja Komercyjna) a także kilka uwag z powiatów, które miały wpływ na najnowsze wersje dokumentów.

Zaktualizowane wersje dokumentów Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania oraz Przykładowy projekt modernizacji są dostępne na stronie internetowej GUGiK w zakładce Urząd/Sprawozdania i zestawienia.

Ze względu na charakter niektórych uwag przesyłanych do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wracamy uwagę, że projekt modernizacji ma charakter przykładowy i w pewnym zakresie będzie wymagał uzupełnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami i w razie potrzeby przesyłanie kolejnych uwag. Korespondencję prosimy kierować do Pana Rafała Władzińskiego - Dyrektora Departamentu Informacji Nieruchomościach na e-mail: Rafal.Wladzinski@gugik.gov.pl.