Powrót

03.02.2021 Znaczny wzrost liczby operatów elektronicznych

Dzięki ostatnim zmianom w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydaniu nowego rozporządzenia ws. „standardów” operat elektroniczny w Polsce stał się niezaprzeczalnym faktem.

Wprawdzie do końca 2021 roku można składać jeszcze operaty papierowe, ale już teraz zdecydowana większość operatów wpływa do zasobu w postaci elektronicznej. Z danych uzyskanych z powiatów za lata 2010-2020 wynika, że mimo krótkiego okresu obowiązywania nowych przepisów w 2020 roku (zaledwie od 22 sierpnia 2020 r.) to spowodowały one, że w roku 2020 było prawie 5 razy więcej operatów elektronicznych niż w roku 2019. Statystykę operatów elektronicznych w latach 2019-2020 przedstawia poniższy wykres.