Powrót

03.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla części województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego (ponad 3 816 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia fragment mapy z zaznaczonym zakresem nowo przyjętej ortofotomapy.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Łódź w usłudze Ortofotomapa Standardowa.