Powrót

03.02.2022 Ortofotomapa satelitarna Polskiej Agencji Kosmicznej w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Ortofotomapa satelitarna 2021” umożliwiającą przeglądanie zobrazowań satelitarnych w dwóch kompozycjach: RGB (w barwach naturalnych) oraz CIR (z wykorzystaniem kanału bliskiej podczerwieni) dla obszaru całej Polski.  Warstwa jest dostępna w drzewku warstw „Dane innych instytucji - Polska Agencja Kosmiczna”, jak na poniższej ilustracji.

Ilustracja przestawia zrzuty ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z widokiem na warstwę o nazwie "Ortofotomapa satelitarna 2021" przedstawioną w dwóch kompozycjach barwnych: RGB i CIR. Warstwa została podpięta w drzewku warstw "Dane innych instytucji/Polska Agencja Kosmiczna".

Ortofotomapa została wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej i bazuje na zobrazowaniach satelitarnych systemu Sentinel-2 pozyskanych w 2021 roku, bez widocznego zachmurzenia. Wynikowe opracowanie powstało w układzie 1992, w rozdzielczości 10 metrów.

Dane można przeglądać wykorzystując także udostępnioną usługę poprzez podłączenie jej w dowolnym oprogramowaniu wykorzystującym standard WMS, np. w QGIS.

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/POLSA2021_OrtofotomapaSatelitarna/MapServer/WMSServer