Powrót

03.03.2020 Ulepszone narzędzie „Profil terenu”

Udostępnione w serwisie www.geoportal.gov.pl narzędzie Profil terenu zyskało nowe funkcjonalności. Od dzisiaj każdy użytkownik może zapisać do pliku w formacie *.txt lub *.shp dane dotyczące utworzonego profilu podłużnego. Przykładowe działanie ulepszonej funkcjonalności przedstawia ilustracja poniżej.