Powrót

03.04.2020 Dolnośląskie – dziewiąte województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z komunikacji z PESEL

Dolnośląskie to dziewiąte województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie tej komunikacji używają już 364 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

Na załączonym wykresie przedstawiliśmy procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach.

Aktualnie pozostało jeszcze 16 jednostek, które dotychczas nie wdrożyły tej potrzebnej funkcjonalności: