Powrót

03.09.2019 Kolejne tereny zamknięte w Geoportalu

W  serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Tereny zamknięte” dodano warstwę „Ministerstwo Energii”, która prezentuje lokalizację terenów zamkniętych ustanowionych Decyzją nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

 

Źródłowa informacja o terenach zamkniętych pochodzi z usług WMS, której adres jest widoczny we właściwościach warstwy.