Powrót

03.09.2021 Zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację rejestru PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i atrybutów. Obecna wersja danych PRNG zawiera między innymi zmiany takie jak:

  • wprowadziliśmy 113 urzędowych nazw miejscowości, które dotychczas nie posiadały określonej lokalizacji przestrzennej a w wyniku prowadzonych prac i na postawie informacji pozyskanych z urzędów gmin zostały zlokalizowane;
  • dla obiektów fizjograficznych z obszaru województwa mazowieckiego wprowadziliśmy postawienia uchwały Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych nr 28/IV/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.;
  • zweryfikowaliśmy atrybuty „nazwa miejscowości nadrzędnej” oraz „identyfikator miejscowości nadrzędnej” dla urzędowych nazw miejscowości samodzielnych, tj. miast, wsi, kolonii, osad, osad leśnych, osiedli, przysiółków i schronisk turystycznych;
  • zweryfikowaliśmy zidentyfikowane błędy, w tym uwagi zgłoszone przez użytkowników i wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rys. 1 Ilustracja przedstawiająca lokalizację urzędowej nazwy miejscowości "Na Roli", która została dodana do bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta Tuchów, na tle ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl. Poniżej nazwy znajduje się okno zawierające atrybuty nazwy, tj.: - identyfikator PRNG: 268972, - nazwa główna: Na Roli, - status nazwy: urzędowa, - rodzaj obiektu: część miasta, - miejscowość nadrzędna: Tuchów, - dopełniacz: Na Roli, - przymiotnik: brak, - gmina: Tuchów-miasto, - powiat: tarnowski, - województwo: małopolskie, - id TERYT gminy: 1216104.

Rys. 1. Lokalizacja urzędowej nazwy części miasta Tuchów –  Na Roli.

Dane PRNG można przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl w nowej usłudze WMS oraz można pobrać zaktualizowane dane plikowe bezpłatnie do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez publikowane skorowidze w warstwie Dane do pobrania”.

Rys. 2. Pobieranie danych PRNG z serwisu www.geoportal.gov.pl.