Powrót

03.10.2022 Aktualizacja adresów usług sieciowych GUGiK

1. Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Ogłoszenie", a po prawej fragment ortofotomapy.

 

Informujemy, że zgodnie z komunikatem z 05.09.2022 r., dla wskazanych poniżej usług danych przestrzennych WMS i WFS wyłączone zostały dotychczasowe ich adresy. W związku z tym prosimy o korzystanie z nowych adresów usług.

Nazwa usługi sieciowej

Dotychczasowy adres usługi sieciowej (nieaktywny)

Nowy adres usługi sieciowej

Obręby w trakcie modernizacji

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/ObrebyModernizacja

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/ObrebyModernizacja

Portale Mapowe

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PortaleMapowe

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PortaleMapowe

Sekcje mapy w układzie 1965

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/puwg1965

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PUWG1965

Sekcje mapy w układzie 1992

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/puwg1992

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PUWG1992

Sekcje mapy w układzie 2000

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/puwg2000

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PUWG2000

Informatyzacja ZUD

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/StanInformatyzacjiZUD

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/StanInformatyzacjiZUD

Strefy układu 2000

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/strefy2000

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/strefy2000

Strefy układu 1965

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/strefy65

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/strefy65

Model różnic wysokości

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/

RozniceWysokosci_Kronsztad86_EVRF2007

service/RozniceWysokosci_Kronsztad86_EVRF2007

Stan wdrażania układu EVRF2007

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/

StanWdrazaniaUkladuEVRF2007

Działki w zasobie KOWR

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/kowr

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/kowr

Nieruchomości AMW

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/NieruchomosciAMW

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/NieruchomosciAMW

Dane synoptyczne

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/imgw

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/imgw

Maksymalny kwalifikowalny obszar

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/arimr_mko

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/arimr_mko

Obiekty pokrycia terenu

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/arimr_pokrycie

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/arimr_pokrycie

Działki referencyjne LPIS

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/arimr_lpis      

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/arimr_lpis

Mieszkanie (potencjalne lokalizacje)

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/MieszkaniePlus

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/MieszkaniePlus

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PSE

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PSE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/ZUS

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/ZUS

Sklepy wielkopowierzchniowe

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/SklepyWielkopowierzchniowe

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/SklepyWielkopowierzchniowe

KZN - potencjalne lokalizacje

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/MieszkaniePlusKZN

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KZNMieszkaniePlus

PFRN - lokalizacje inwestycji

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/MieszkaniePlusPFRN

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PFRNMieszkaniePlus

Wybory Parlamentarne 2019

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/wybory

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/wybory

Podstawowa Osnowa Geodezyjna

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PodstawowaOsnowaGeodezyjna

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/

PodstawowaOsnowaGeodezyjna

Państwowy Rejestr Granic

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PanstwowyRejestrGranic

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PanstwowyRejestrGranic

Adresy

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/INSPIRE/Addresses

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE/Addresses

BGK - potencjalne lokalizacje

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/MieszkaniePlusBGK

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/BGKMieszkaniePlus