Powrót

03.10.2022 Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju wspólnie z Wiceministrem Rozwoju i Technologii Piotrem Uścińskim wzięła udział w Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

„Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka  instytucja naukowo-dydaktyczna. Dumą napawa myśl o wszystkich wspaniałych absolwentach, którzy zdobywając wykształcenie na tym Wydziale byli najpierw prekursorami sztuki geodezyjnej i kartograficznej, a później mieli ogromny wpływ na to jak zawód geodety i kartografa wygląda obecnie.

Kierownictwu i pracownikom dziękuję za dotychczasową pracę, oraz wkład w rozwój naukowy naszego zawodu. Życzę Państwu sił twórczych, ambitnych projektów i uporu w dążeniu do celu oraz dalszych osiągnięć w realizacji misji akademickiej.

Studentom zaś życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, niegasnącego zapału do nauki oraz satysfakcji z obranego kierunku. Realizacji pasji naukowych oraz ciekawych przyjaźni” – mówiła podczas uroczystości p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka.

Studenci i zaproszeni przez dziekana wydziału prof. dr. hab. inż. Janusza Walo goście podczas uroczystości 3 października 2022 r. w Małej Auli Gmachu Głównego PW po immatrykulacji wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez prof. Nataliyę Kabla kpt. „Współczesna meteorologia GNSS w badaniach nad zmianami klimatu”.

1. Zdjęcie przedstawia p.o. GGK Alicję Kulkę wraz z Wiceministrem Rozwoju i Technologii Piotrem Uścińskim podczas Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii PW

2. Zdjęcie przedstawia uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii PW

3. Zdjęcie przedstawia p.o. GGK Alicję Kulkę wraz z Wiceministrem Rozwoju i Technologii Piotrem Uścińskim podczas Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii PW

4. Zdjęcie przedstawia uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii PW