Powrót

03.10.2022 Zniesione opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS

Przypominamy, że od 2 października 2022 r. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego zostały zniesione opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 40 wymienionej ustawy, do spraw obsługi wniosków o umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, które przewidują odpłatność za korzystanie z usług. Zatem nie będzie podstaw prawnych do zwrotu wniesionej opłaty lub jej części, gdy nie upłynął jeszcze termin wskazany w licencji określający upływ prawa do korzystania z usług.

Szczegółowe informacje na temat udostępniania usług systemu ASG-EUPOS znajdują się na stronie www.asgeupos.pl

Ilustracja przedstawia stronę logo systemu ASG-EUPOS.

Zniesienie opłat za korzystanie z systemu ASG-EUPOS oznacza również zwiększenie znaczenia systemu ASG-EUPOS w geodezji, budownictwie i rolnictwie. Należy podkreślić, że dominująca pozycja ASG-EUPOS na rynku zostanie jeszcze bardziej wzmocniona. Przewiduje się, że 95% pomiarów geodezyjnych będzie wykonywane w oparciu o ASG-EUPOS. W początkowym okresie po uwolnieniu usług ASG-EUPOS przewiduje się wzmożoną liczbę rejestracji nowych użytkowników. Na przykład dzisiaj ok. godz. 9:00, liczba połączonych użytkowników wynosiła 510, podczas gdy przed zniesieniem opłat o tej godzinie było podłączonych około 200 użytkowników.