Powrót

03.11.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w województwach pomorskim i śląskim, gdzie odpowiednio 66% i 65% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.

Rys.1 Wykres przedstawiający poziom informatyzacji operatów elektronicznych w poszczególnych województwach: pomorskie 66%; śląskie 65%; warmińsko-mazurskie 49%; podlaskie 48%; małopolskie 45%; opolskie 42%; dolnośląskie 42%; mazowieckie 42%; zachodniopomorskie 41%; lubuskie 41%; łódzkie 38%; świętokrzyskie 37%; kujawsko-pomorskie 36%; wielkopolskie 32%; podkarpackie 20%; lubelskie 10%;

Aktualny stan wdrożenia we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

 Rys.2 Tabela z informacjami o poziomie informatyzacji operatów elektronicznych w poszczególnych województwach przedstawiająca odpowiednio: procent informatyzacji, liczbę wszystkich operatów, liczbę elektronicznych i liczbę tradycyjnych. Pomorskie-66%, 60507, 39711, 20796; śląskie-65%, 75187, 48912, 26275; warmińsko-mazurskie-49%, 30900, 15087, 15813; podlaskie-48%, 25627, 12422, 13205; małopolskie-45%, 94876, 43164, 51712; opolskie-42%, 17108, 7176, 9932; dolnośląskie-42%, 52616, 22295, 30321; mazowieckie-42%, 125037, 52787, 72250; zachodniopomorskie-41%, 36784, 14952, 21832; lubuskie-41%, 19968, 8158, 11810; łódzkie-38%, 54545, 20455, 34090; świętokrzyskie-37%, 25146, 9238, 15908; kujawsko-pomorskie-36%, 48525, 17438, 31087; wielkopolskie-32%, 86544, 28039, 58505; podkarpackie-20%, 60497, 11949, 48548; lubelskie-10%, 44308, 4261, 40047. Dla całego kraju liczba wszystkich operatów przyjętych od początku roku do zasobu wynosi 858175, elektronicznych 356044, tradycyjnych 502131.