Powrót

03.12.2019 Profil podłużny terenu dostępny w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano funkcjonalność generowania „Profilu podłużnego terenu”, która pozwala na utworzeniu profilu wzdłuż narysowanej przez użytkownika linii łamanej. Oddana do użytku funkcjonalność jest jeszcze w wersji beta, ale już pozwala na uzyskanie ciekawych efektów. Profil można wykonywać na bazie Numerycznego Modelu Terenu o siatce 100 m, 5 m oraz 1 m dostępnego dla obszaru całej Polski.

Narzędzie znajduje się w menu głównym Geoportalu w zakładce „Numeryczny Model Terenu”. Po wybraniu „Profil terenu (wersja beta)” pojawia się nowe okno, w którym należy wybrać rozdzielczość NMT, a następnie wcisnąć znajdujący się w lewym górnym narożniku okna przycisk „Rysuj linię profilu” (pod ikoną sybmolizująca linię łamana). Kolejną czynnością jest narysowanie na obszarze mapy linii przez klikanie w wybranych punktach. Rysowanie kończymy za pomocą dwukliku lewym klawiszem myszy. W tym momencie narzędzie zaczyna obliczenia i zwraca wynik w postaci wykresu (przykłady na załączonych ilustracjach).