Powrót

03.12.2020 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 3 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Obrady otworzył Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

Spotkanie rozpoczęło się od kontynuacji dyskusji nad tematem: Kierunki zmian legislacyjnych w przepisach z zakresu geodezji i kartografii. Przewodniczący Rady zarekomendował przyjęcie stosownej uchwały na ten temat.

Tematem wiodącym spotkania było: Wykorzystanie środków unijnych dla realizacji statutowych zadań w obszarze geodezji i kartografii.

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja dotycząca modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków przedstawiona przez Rafała Władzińskiego, Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W dalszej części mówiono o możliwościach, jakie daje wykorzystywanie środków unijnych do realizacji projektów.

Główny Geodeta Kraju zaapelował do organizacji geodezyjnych o wspieranie działań zmierzających do unowocześniania geodezji, a szczególnie uregulowań prawnych.

W toku dyskusji nad głównym tematem, zaproponowano uchwałę dotyczącą wykorzystania środków unijnych i planów na najbliższe lata. W związku z potrzebą zapoznania się członków Rady z proponowanymi uchwałami, głosowanie nad ewentualnym ich przyjęciem odłożono na następne posiedzenie.

Kolejne Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano na 11 marca 2021 r.,
na którym poruszane będą tematy związane z kształceniem w zakresie geodezji i kartografii.