Powrót

03.12.2021 Wszystkie mapy tyflologiczne dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane do pobrania Topografia zaktualizowaliśmy warstwę „Opracowania tyflologiczne” umożliwiającą pobranie w wersji cyfrowej map tyflologicznych (mapy dla niewidomych i słabowidzących). Obecnie mogą Państwo pobrać wszystkie mapy tyflologiczne w formacie wektorowym i rastrowym opracowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w podziale na technologię wydruku: termoforowanie, sitodruk, papier puchnący:

  • Atlas Świata
  • Atlas Europy
  • Atlas Polski
  • Atlas Warszawy

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający skorowidz umożliwiający pobranie map tyflologicznych

Pobieranie map tyflologicznych w serwisie www.geoportal.gov.pl jest realizowane przez usługę WMS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzMapTyflologicznych a konkretnie przez funkcję GetFeatureInfo, która w miejscu kliknięcia jako atrybut udostępnia link do pobrania odpowiedniej mapy tyflologicznej. Mapy tyflologiczne możemy również pobrać podłączając usługę do programu obsługującego klienta WMS, np. QGIS.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji QGIS z wczytanym skorowidzem map tyflologicznych