Powrót

04.01.2022 Statystyka pobierania danych w 2021 r.

W 2021 r. pobrano ponad 605 TB danych przestrzennych – prawie dwa razy więcej danych niż w 2020 r. (pobrano wtedy 317 TB).

Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający otwarte dane przestrzenne pobierane w latach 2020 i 2021. Pobrano odpowiednio w: 2020 - 317,52 i 2021 - 605,3 TB danych.

Najwięcej danych w 2021 roku zostało pobranych we wrześniu – ponad 85 TB, a średnio użytkownicy pobierali ponad 50 TB danych miesięcznie.

Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający otwarte dane przestrzenne pobierane co miesiąc od sierpnia 2020 r. (w terabajtach) z podziałem na miesiące. Pobrano następującą ilość danych: 08.2020 - 68,57; 09.2020 - 53,89; 10.2020 - 120,35; 11.2020 - 40,56; 12.2020 - 34,15; 01.2021 - 41,88; 02.2021 - 26,38; 03.2021 - 34,9; 04.2021 - 28,45; 05.2021 - 47,48; 06.2021 - 57,8; 07.2021 - 69,54; 08.2021 - 60,14; 09.2021 - 85,55, 10.2021 - 48,38, 11.2021 - 53,41, 12.2021 - 51,39.

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl.  Od chwili uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już ponad 922 TB, co pokazuje załączony wykres. Instrukcja dotycząca pobierania danych znajduje się na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.