Powrót

04.03.2020 Drogi w budowie i drogi planowe widoczne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl opublikowaliśmy dwie nowe warstwy „Drogi w budowie” oraz „Drogi planowane”. Są uzupełnieniem udostępnianych poprzednio w Geoportalu danych o sieciach drogowych. Nowe warstwy są domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane topograficzne” a następnie podgrupę „Sieć drogowa (OpenStreetMap)”.

 

Nowe warstwy są efektem współpracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ze Stowarzyszeniem OpenStreetMap, realizowanej na podstawie podpisanego w lutym 2020 roku porozumienia o współdziałaniu przy tworzeniu i rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej.