Powrót

04.03.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 8 276 km2.

Nowym opracowaniem została objęta część województwa świętokrzyskiego: