Powrót

04.06.2021 Konkurs na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH.

Na przedmiot pracy konkursowej składają się następujące elementy:

  1. Przegląd dostępnych danych źródłowych wraz z uzasadnieniem wyboru danych do opracowania modelu quasi-geoidy;
  2. Przegląd i ocena (zalety/wady) najważniejszych metod wyznaczania modeli geoidy i quasi-geoidy oraz opis wybranej lub opracowanej metody wyznaczenia modelu wraz z uzasadnieniem;
  3. Opracowanie modelu geoidy grawimetrycznej;
  4. Opracowanie modelu quasi-geoidy;
  5. Analiza dokładności.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 80 000 złotych netto. Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 18 czerwca 2021 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 29 października 2021 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu. Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.